Eksperci od wdrożeń zdalnych

Współczesny świat pozwala nam na załatwianie wielu rzeczy bez fizycznej obecności w określonym i ustalonym miejscu. Zdalnie załatwiamy kwestie bankowe, urzędowe, edukacyjne, a przede wszystkim pracujemy. Pandemia COVID-19 przyśpieszyła rewolucję w zdalnej pracy, a liczba narzędzi wspierających "nie-bycie" fizyczne w określonej lokalizacji przyprawia o zawrót głowy. Czy można jednak pozwolić na wdrożenie tak skomplikowanego i złożonego systemu jak oprogramowanie dla zakładu przemysłowego (SCADA, MES, inne) bez fizycznej obecności wdrożeniowca? Oczywiście, że tak! Pracujemy w ten sposób od kilku lat!

Co zatem trzeba zrobić, aby móc pracować zdalnie? Jakie są kroki?

Usługi dla przemysłu zdalnie

Zacznijmy zatem od końca: jakie usługi możemy zrealizować bez fizycznej obecności w Twoim zakładzie? Prawdę mówiąc – każde! Przy odpowiednich zasobach technicznych (także po Twojej stronie) możemy przeprowadzić szkolenie, audyt, ale także zintegrować systemy działające już w Twoim zakładzie, przeprowadzić aktualizację czy całościowo wdrożyć nowe rozwiązanie. Co więcej, wsparcie techniczne (zarówno gwarancyjne, jak i pogwarancyjne) także może zostać przeprowadzone drogą zdalną.

usługi dla przemysłu

Droga projektowa

Każdy wdrażany przez nas projekt (niezależnie od trybu jego realizacji) przechodzi podobną drogę. W kilku krokach przedstawia się ona następująco:

0. Podpisanie NDA (opcjonalnie)
1.  Zdefiniowanie projektu
2.  Analiza funkcjonalna i przygotowanie wyceny
3.  Tworzenie rozwiązania (prace programistyczne)
4.  Testy końcowe
5.  Wdrożenie rozwiązania
6.  Wsparcie techniczne

etapy projektu wdrożeniowego

Etapy projektu wdrożeniowego

O co należy zadbać przy zdalnym projekcie?

Często punktem “zerowym” jest podpisanie umów o zachowaniu poufności (NDA) między wykonawcą i dostawcą usługi, a zamawiającym. Nie jest to naturalnie konieczny punkt, jednak często wymagany, ważny nie tylko w przypadku wdrożeń zdalnych.

Jednym z pierwszych kroków jest zadbanie o przydzielenie przez dział IT klienta zdalnego dostępu do systemu. Doświadczenie podpowiada nam, że jest to często bardzo długi i żmudny proces, wymagający nierzadko zaangażowania osób trzecich, niebiorących udziału w samych pracach wdrożeniowych. Nie jest to nic dziwnego, w akcję przydzielenia dostępów często są zaangażowani informatycy, którzy z pieczołowitością dbają o procedury cyberbezpieczeństwa i jest to niezbędny element procesu. W następnym punkcie wykonywany jest backup aplikacji – co także ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo wdrożenia oraz całej instalacji.

Takie pobrane archiwum służy naszym inżynierom systemowym w określeniu zakresu projektu oraz zdefiniowaniu z Zamawiającym ewentualnych prac dodatkowych, ale przede wszystkim służy do precyzyjnej wyceny zakresu prac.

Jedną z najważniejszych składowych udanego wdrożenia zdalnego jest sprawna komunikacja. Wdrożenia nie mogą przebiegać bez informowania się wzajemnie o powziętych pracach i zmianach, które nastąpiły od ostatniego update`u organizacyjnego. Istotne jest odpowiednie i jednoznaczne oznaczenie ról w projekcie, a akceptowanie prac cząstkowych pozwala na zwinniejsze zarządzanie implementacją.

Przed ostatecznym wdrożeniem niezbędne są naturalnie testy końcowe – a po udanym wdrożeniu odbiór projektu przez zamawiającego. Jako doświadczona firma wdrożeniowa świadczymy także usługi gwarancyjne, a później wsparcie pogwarancyjne, które również możemy zrealizować zdalnie.

etapy zdalnego projektu wdrożeniowego

Etapy projektu wdrożeniowego w trybie zdalnym

Pomocna dłoń

Zdalne połączenie to jednak nie wszystko. W projektach zdalnych bardzo ważne jest wzajemne zaufanie i granie do wspólnej bramki. Nie da się jednak całkowicie wyłączyć czynnika ludzkiego po stronie zamawiającego. Sytuacje typu reset komputera czy prozaiczne “wyciągnięcie kabla” zdarzają się co jakiś czas. Spokojnie – nie są tak częste jak się wydaje! Staramy się to minimalizować!

Rozwiązania do pracy zdalnej

XXI wiek jest wiekiem pracy zdalnej, rozwiązania wspierające pracę zdalną mnożą się w oczach! Od klasycznych VPN, TeamViewera, zdalne pulpity po bardziej zaawansowane narzędzia. Wszystko to okraszone odpowiednimi narzędziami do komunikacji i prezentacji zdalnych. Nasi inżynierowie biegle posługują się prawie wszystkimi!

Plusy i minusy

Jednym z największych plusów zdalnego wdrożenia to brak konieczności podróży, a co za tym idzie eliminacja kosztów transportu i logistyki. Nie jest tajemnicą, że to jeden z głównych powodów zdalnych wdrożeń – a koszty T&L zauważalnie podnoszą koszty implementacji u klienta końcowego. Dodatkowo nie zawsze też w okolicy zakładu znajduje się baza hotelowa, która pozwala na łatwy transport do zakładu. Z doświadczenia naszego, ale także naszych partnerów wiemy, że nie każda lokalizacja to wymarzony teren podróży służbowej, jak zakłady w krajach podwyższonego ryzyka podróży. Ryzyko wynikające z takich prac on-siteowych także jest wkalkulowane w finalny koszt wdrożenia.

Zdalna praca pozwala także na wdrażanie drobnych, kosmetycznych poprawek w błyskawicznym tempie. Tradycyjne wdrożenie on-site to często kilka wizyt, w których należy zebrać wszelkie uwagi, błędy, niedopatrzenia i przekazać je wdrożeniowcowi. W przypadku zdalnych “wizyt” wystarczy mail, by wdrożeniowiec wykonał odpowiednią korektę.

Posiadając backupy danych i mając zdalny dostęp do systemów możemy przeprowadzić szybsze testy oprogramowania, wyłapać więcej błędów przed samą implementacją. Skraca to sam czas wdrożenia, a także skraca lub całkowicie eliminuje przestoje systemu.

Zdalna “obecność” w zakładzie klienta zapewnia także krótszy czas reakcji na incydenty i błędy oraz szybszy serwis techniczny.

By wdrożenie zdalne odbyło się bez żadnych przeszkód rekomendujemy jednak obecność pracownika klienta na zakładzie w trakcie końcowych etapów, który będzie w stanie zając się np. częścią hardware`ową wdrożenia (często sprowadza się to do fizycznego włączenia sprzętu i dopięcia odpowiednich kabli).

Mamy na swoim koncie kilkanaście zdalnych wdrożeń w Polsce, jak również w Europie. Chętnie opowiem Ci, gdzie udało nam się już być wirtualnie!

Paweł Czepiel

Paweł Czepiel

Dyrektor Sprzedaży

Warto naświetlić także jeden z zasadniczych minusów wdrożenia zdalnego –  pracując przez internet polegamy na wydajności łączy, także wewnątrzfirmowych – a ich przepustowość bywa różna. Występuje ryzyko utraty połączenia podczas takiego wdrożenia, co może nieco spowolnić pracę. Mogą także wystąpić trudności techniczne, np. brak większej liczby monitorów do wyświetlania aplikacji wielkoformatowej.

Jeszcze raz przypomnijmy, jak ważna jest komunikacja podczas takiego projektu – nie można przemilczeć żadnego aspektu wdrożenia, bo wróci do nas jak bumerang na kolejnych jego etapach. Pracując z klientem zawsze dbamy, aby dostarczone oprogramowanie przewyższało jego oczekiwania, dlatego tak istotne jest poprawne komunikowanie swoich potrzeb i niezbędnych zmian. Każde dobre wdrożenie zaczyna się od dobrej rozmowy, otwarcie szeroko oczu (i uszu) niezwykle pomaga w sprawnej pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIE WIĘCEJ!

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności