Zaawansowane harmonogramowanie produkcji

HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

Szczegółowe harmonogramowanie produkcji  nawet w średniej wielkości firmie może okazać się dużym wyzwaniem. Wiąże się z to koniecznością spełnienia często sprzecznych wymagań i zależności, wynikających z oczekiwań klientów, zleceń aktualnie realizowanych w systemie oraz dostępności zasobów produkcyjnych. Dodatkowym problemem są nieuniknione, naturalnie pojawiające się w złożonych systemach produkcyjnych usterki i problemy z realizacją zadań. Opanowanie zagadnienia tworzenia i dynamicznej aktualizacji harmonogramów nie jest praktycznie możliwe bez zastosowania specjalnego narzędzia informatycznego, współpracującego z jednej strony z systemami przetwarzającymi zamówienia klientów, a z drugiej – systemami dostarczającymi w czasie rzeczywistym.

CZEGO OCZEKUJEMY OD ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU HARMONOGRAMOWANIA:

 • Dostosowanie do różnych typów i wielkości systemów produkcyjnych;
 • Możliwość harmonogramowania i reharmonogramowania oraz optymalizacji planów produkcji „w przód” i „w tył”;
 • Zarządzanie i określanie konsekwencji zmian harmonogramów;
 • Wczesne wykrywanie i aktywne unikanie powstawania „wąskich gardeł” i braków materiałów;
 • Szybkie dostarczanie do innych systemów harmonogramów, specyfikacji wymaganych zasobów i zgodności zależności czasowych
 • Śledzenie realizacji harmonogramów w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem zużycia materiałów, zdarzeń systemowych oraz ich wpływu na integralność i aktualność harmonogramu
Zaawansowane harmonogramowanie produkcji

ROB-EX SCHEDULER – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIE DO HARMONOGRAMOWANIA, ZAPEWNIA:

 • Automatyczne pobieranie zleceń produkcyjnych oraz wykazów materiałów (BOM) z systemów ERP;
 • Określanie czasów realizacji zleceń w oparciu o rzeczywiste dostępne zasoby, wydajność i efektywność systemu produkcyjnego;
 • Natychmiastowe analizy „co-jeśli” w oparciu o różne scenariusze w czasie rzeczywistym;
 • Optymalizacja i balansowanie planu produkcji z dostępnymi zasobami produkcyjnymi;
 • Wygodne i intuicyjne tworzenie harmonogramów w środowisku graficznym;
 • Dostarczanie aktualnych danych o realizacji produkcji, WIP, wskaźnikach wydajności, brakach produkcyjnych itp. oraz automatyczna aktualizacja w systemie ERP;
 • Po integracji z systemem MES – śledzenie genealogii produkcji: drzewa procesów, raporty dla wycofanych produktów, zarządzanie zmianami w procesie itp.
 • Prezentacja raportów w wybranym formacie oraz poszukiwanie źródeł problemów z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Zaawansowane-harmonogramowanie-produkcji2

Sprawna realizacja zadań zaawansowanego harmonogramowania w systemie Scheduler jest możliwa dzięki integracji z innymi aplikacjami GE, stanowiącymi złożony, uzupełniający się ekosystem, pozwalający na osiągnięcie doskonałości operacyjnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROB-EX SCHEDULER >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności