Jak cyfryzować firmę bez kłopotów z infrastrukturą?

W październiku wraz z naszym partnerem biznesowym, firmą Polcom próbowaliśmy odpowiedzieć uczestnikom GigaConu na pytanie Jak cyfryzować firmę bez kłopotów z infrastrukturą?
Prezentacja odbyła się podczas konferencji poświęconej Cloud Computing, organizowanej przez uznaną firmę firmę eventową, od wielu lat organizującą wydarzenia dotyczące szeroko pojętego IT.

Prelekcję, opartą o prawdziwe historie wdrożeń poprowadzili Mariusz Firganek, Architekt Rozwiązań IT w Polcom oraz Mateusz Glanowski, Kierownik Działu Wsparcia Wdrożeń VIX Automation, wystąpiliśmy podczas tego wydarzenia w charakterze eksperta.

Prezentację rozpoczął Mariusz, przekazując cenną wiedze dotyczącą rozwiązań chmurowych oraz ich opłacalności, nie tylko na poziomie finansowym, ale także czasowym, wydajnościowym czy suportowym. Istotną kwestią, o której wspomniano, jest także bezpieczeństwo cyfrowej infrastruktury oraz danych. Nie ulega wątpliwości, że dane powinny być zabezpieczone na poziomie fizycznym oraz logicznym, a także zapewniać biznesową ciągłość działania.

Mateusz zaś opowiedział o przeniesieniu przemysłowej bazy danych Historian na środowisko wirtualne oparte na VMware, które zapewniło odpowiednią wydajność, ciągłość prowadzenia biznesu, bezpieczeństwo a przede wszystkim staje się podwaliną pod tworzenie przewag konkurencyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wdrożeniu? Skontaktuj się z nami 32 358 20 20.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności