Operations Hub 2.1

Uniwersalny klient webowy oraz system raportowy GE Digital doczekał się kolejnej wersji – 2.1. Nowa wersja tego software`u przynosi przede wszystkim spore usprawnienia w działaniu, a także poprawki UX`owe.

Jednym z takich ułatwień jest możliwość instalacji serwera Operations Hub na tym samym sprzęcie, na którym mamy zainstalowany serwer Historiana. Pojawiły się też nowości dotyczące alarmowania – nowa karta alarmów z licznikiem alarmów, a także możliwość filtrowania oraz potwierdzania alarmów. Co więcej możemy także skorzystać z dwóch nowych wskaźników:

  • wskaźnik wychyłowy (Solid Gauge) – jest on podobny do wskaźników znanych z nowego systemu przykładowego iFIXa (wycinek koła lub całe koło, z animowanym kolorem w zależności od wartości i zaznaczonymi limitami/progami)
  • oś czasu (timeline) - wykres na którym zaznaczone są różne stany w jakich znajdował się proces na przestrzeni okna czasowego

Najwięcej zmian zaszło w karcie Analysis odpowiedzialnej oczywiście za analizę danych. Odświeżona wersja pozwala na prezentowanie wykresów historycznych kończących się w chwili obecnej (wykres obejmujący okno czasowe do teraz); we wcześniejszych wersjach konieczne było podanie czasu początkowego oraz szerokości okna, teraz możemy podać jedynie czas końcowy i szerokość okna. To jednak nie koniec – Operations Hub umożliwia ustawienie domyślnego zestawu pisaków, ładowanego podczas ładowania karty, a także ustawienie jednej wspólnej osi wartości (oś Y) dla wszystkich prezentowanych sygnałów lub indywidualne osie wartości dla sygnałów. Nowa wersja to także ułatwienie dla analityków – mogą oni wstępnie konfigurować wykres (widoczność menu górnego, widoczność listy predefiniowanych – ulubionych zestawów pisaków oraz okna legendy).

Wraz z nową wersją pojawiły się także nowsze funkcje wiążące aplikację Operations Hub z iFIXem, a także Cimplicity (import mimik, konfiguracja mimik ekranów), obie funkcjonalności znane są użytkownikom WebHMI. Operations Hub 2.1 ‘dogaduje się’ także z Webspacem, klientem desktopowym dla systemów SCADA firmy GE Digital. Aktualnie możemy osadzić w Operations Hub aplikację Webspace’a, który pracuje jako klient desktopowy dla Cimplicity.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności