Połączenie systemu SCADA z Systemem ERP

O firmie:

Firma produkująca szeroko pojętą chemię budowlaną, od tynków, przez impregnaty, uszczelniacze, aż po farby fasadowe, wytwarzająca swoje produkty od wielu lat i dystrybuująca je nie tylko w Polsce, ale też poza granicami.

Wdrożenie:

Pierwszy etap projektu obejmował wdrożenie modułu do integracji oprogramowania Proficy iFIX z nadrzędnym systemem ERP.

Tego typu prace podejmujemy zawsze po dokonaniu analizy stanu bieżącego.

Po jej wykonaniu wdrożono nowy moduł integrujący system wizualizacji i realizacji produkcji SCADA z systemem ERP.  Moduł ten wymienia dane z systemem ERP za pomocą bazy pośredniczącej, która zastąpiła standard wymiany danych oparty o pliki XML. Systemy wymieniają się informacjami dotyczącymi obsługi zleceń produkcyjnych, aktualizacji stanów magazynowych oraz raportowania produkcji: ilości pobranego materiału do produkcji oraz ilości wyprodukowanego produktu. Dodatkowo wykonano aktualizację systemu operacyjnego Windows.

W drugim etapie wdrożenia rozbudowano system o dodatkowe linie pracujące na innym wydziale oraz rozszerzono mechanizmy do integracji z ERP o komunikacje z nowo dodanymi liniami.
Prace wiązały się z zaprojektowaniem i wykonaniem nowych ekranów oraz integracją ze sterownikiem PLC. Aby umożliwić łatwiejszy nadzór nad produkcja, został uruchomiony dostęp zdalny dla mistrza produkcji. Dzięki skalowalności wdrożonego rozwiązania dodanie kolejnych linii nie wymaga zakupu kolejnych serwerów a jedynie rozszerzenie licencji.

Co udało się rozwiązać:

Problem
Praca
Efekty
Wymiana systemu ERP, konieczność wymiany standardu komunikacji z ERP
Implementacja modułu do wymiany danych pomiędzy SCADA iFIX a systemu ERP oraz aktualizacja systemu do najnowszej wersji ze względu na koniec wsparcia Windows
System został zaktualizowany i rozbudowany o nowy moduł do wymiany danych dzięki czemu dane produkcyjne są wymieniane automatycznie
Koniec wsparcia dla systemu operacyjnego Windows - luki w zabezpieczeniach
Aktualizacja systemu operacyjnego do najnowszej wersji
Zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemów
Brak możliwości sterowania procesem produkcji na poszczególnych liniach
Wykonanie nowej aplikacji dla nowo dodanych linii. Rozszerzenia istniejącej redundacji o dodatkowe zmienne i polaczenia z PLC
Aplikacja dla nowych linii została dodana do istniejącego systemu. Jeden standard systemu. Jeden standard do komunikacji z EPR. Zabezpieczenie nowych linii dzięki istniejącej redundancji (skalowanie systemu).
Brak bieżącego podglądu pracy linii na nowo otwartym wydziale
Zastosowanie Proficy Webspace w celu udostępnienia aplikacji z poszczególnych linii
Dostęp zdalny do aktualnych danych z linii.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności