Mirroring w Historianie

Node Mirroring jest jestem z najciekawszych rozwiązań, które pojawiły się w Proficy Historian, popularnej przemysłowej bazie danych. Lustrzane odbicie danych pozwala przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa danych, a także ciągłą, nieprzerwaną pracę, bez ich utraty w przypadku awarii.

Mirroring Historianów jest rozwiązaniem dla firm szczególnie dbających o bezpieczeństwo i ciągłość pracy. Polega na utworzeniu klastra historianowego z co najmniej dwóch (maksymalnie trzech) serwerów Proficy Historian. Serwer główny pełni nie tylko funkcję serwera zbierającego dane, ale umożliwia również definiowanie konfiguracji całego systemu. Pozostałe serwery pełnią funkcję ‘lustrzanych odbić’, tzw. mirrorów. W przypadku awarii serwera głównego dziedziczą po nim konfigurację oraz realizują dalej zbieranie danych, by nie doszło do przestoju w ich magazynowaniu. Serwery ‘dziedziczące’ nie pozwalają na wprowadzenie zmian konfiguracyjnych, co dodatkowo zabezpiecza dane – dopiero po usunięciu awarii na serwerze głównym możemy wprowadzić nową konfigurację (jeśli jest konieczna).

Utworzenie takiej konfiguracji dwóch (bądź trzech) serwerów historianowych jest jednym z kroków do utworzenia niezawodnych systemów zarządzania produkcją o wysokiej dostępności. Taka redundancja systemów może dotyczyć nie tylko serwerów w jednej lokalizacji, mogą być one rozproszone, oddalone od siebie o setki kilometrów. Zastosowanie mirroringu w Historianie powoduje zwiększenie bezpieczeństwa danych, to jeden z najlepszych sposobów na brak luk w pozyskiwaniu danych oraz nieprzerwaną pracę nad pozyskanymi zmiennymi.

Mirroring jest znany od prawie 7 lat (pojawił się jeszcze w Historianie 6.0), jednak na popularności zyskał stosunkowo niedawno, wraz ze wzrostem świadomości użytkowników w kwestii bezpieczeństwa.

Za nami kilka udanych implementacji tej funkcjonalności. Niedawno wdrożyliśmy ten redundantny system w jednej fabryk szkła. Historian obsługuje tam ponad 8 tysięcy zmiennych – w sytuacji awaryjnej dane te zostaną przeniesione na „lustrzany węzeł”, kolejne dane będą magazynowane właśnie na nim do czasu usunięcia usterki na głównym serwerze. Disaster recovery dzieje się w kilka chwil, bez żadnych przestojów.

Warto pamiętać, że opisywany mechanizm działa tylko w wersji Enterprise (nie można zastosować go przy licencji bezpłatnej Essentials), konieczne jest posiadanie co najmniej dwóch takich licencji (na główny węzeł historianowy oraz na ‘dziedziczący’).

Proficy Historian pracuje nie tylko z innymi produktami GE Digital, takimi jak SCADA iFIX czy SCADA Cimplicity, jest w stanie pracować także z innym software`em do zarządzania i monitorowania produkcji (np. popularnymi Aveva czy WinCC). Proficy Historian jest w stanie pobrać dane z każdego systemu SCADA, który jest jednocześnie serwerem OPC.

 

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności