Proficy Historian Essentials

Proficy Historian Essentials (Historian for SCADA)

Proficy Historian Essentials to nowoczesne repozytorium danych zintegrowane z systemem HMI/SCADA iFIX.

Proficy Historian Essentials (dawniej Proficy Historian for SCADA) to przemysłowe repozytorium danych tworzące z systemem SCADA iFIX kompleksowe rozwiązanie do wizualizacji procesu oraz archiwizacji kluczowych danych produkcyjnych. Jest kontynuacją i jednoczesnym rozwinięciem popularnego narzędzia tzw. Classic Historian (HTC). Archiwizator GE pozwala na gromadzenie danych na lokalnym stanowisku PC z możliwością udostępnienia informacji do centralnego serwera Proficy Historian. Zakres funkcjonalny narzędzia jest uzależniony od wersji licencyjnej systemu iFIX (jest dostarczany w cenie licencji iFIXa).

Historian Essentials (Historian for SCADA) - przykładowa konfiguracja
Historian for SCADA - przykładowa konfiguracja
Liczba I/O licencji iFIX
Liczba zmiennych
(bufor maksymalnie 200 dni)
Liczba zmiennych
(archiwizacja bez limitu czasowego)
75
2500
100
150
2500
100
300
2500
100
900
2500
500
1500
2500
500
Unlimited
10000
1000

Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu?

Możliwości Historian Essentials

 • podstawowe źródło danych dla wielu klientów i aplikacji, w tym systemu iFIX.
 • możliwość raportowania za pomocą dodatku Excel Add-in.
 • archiwizacja do 1000 I/O permanentnych (w ramach opcji dostarczanej razem z licencją iFIX).
 • możliwość wykorzystania funkcjonalności Server-2-Server Distributor do przesyłania danych z lokalnego archiwizatora do centralnego serwera Historian

 • SCADA Buffer czyli możliwość archiwizacji do 2500 I/O z limitem czasowym 200 dni
 • wykorzystanie bibliotek SDK oraz narzędzi klienckich (możliwość połączenia do systemu Historian przez driver OLEDB)
 • wsparcie dla kolektora systemu iFIX oraz kolektora OPC
Informacje dodatkowe:

Raportowanie z Excel Add-in - Dedykowany archiwizator danych GE udostępnia również opcję generowania przejrzystych raportów w popularnym narzędziu biurowym Microsoft Excel. Dodatek Excel Add-in w znacznym stopniu ułatwia analizę i prezentację danych pochodzących z procesu produkcji.

SCADA Buffer - Rozwiązanie umożliwia archiwizację krótkoterminowych danych - teraz aż do 10 000 zmiennych przez okres maksymalnie 200 dni. Co więcej, użytkownik oprogramowania ma możliwość nieograniczonej czasowo archiwizacji danych zgodnie z liczbą zmiennych dostępnych w zakupionej licencji. Dostępne progi punktowe to 100, 500 oraz 1000 zmiennych.

Server to Server Distributor - Dodatek umożliwia udostępnianie danych archiwizowanych na lokalnych stacjach roboczych w bazach Proficy Historian Essentials do centralnego serwera, na którym pracuje pełny Proficy Historian w wersji Standard lub Enterprise.

Kolektory oraz klienci - Każda wersja Proficy Historian Essentials zapewnia wsparcie dla kolektora systemu iFIX i kolektora OPC. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do 2 licencji klienckich (CAL).

Rozbudowane narzędzia deweloperskie - Dzięki dostępności SDK (Software Development Toolkit) możliwe jest tworzenie bardziej rozbudowanych aplikacji analitycznych bazujących na danych gromadzonych w Proficy Historian Essentials. Dzięki takiemu rozwiązaniu można opracować własne aplikacje monitorujące wydajność poprzez wyznaczanie przykładowo wskaźnika OEE.

Wsparcie dla OLE DB - Umożliwia dostęp do dowolnego źródła danych pracującego w środowiska Microsoft Windows.

Chcesz przetestować
wybrane oprogramowanie?
Acceleration Plan

GlobalCare w nowym wydaniu! Zwiększ bezpieczeństwo - zamów roczną umowę serwisową zapewniającą opiekę producenta i lokalne wsparcie polskiego dystrybutora. Tylko teraz Acceleration Plan możesz mieć już za 10% wartości licencji!

Global Care
 • Dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego w języku polskim (w godzinach pracy VIX Automation, poniedziałek – piątek, 8.00-16.00)
 • Możliwość wpracia bezpośrednio u producenta - GE Digital
 • Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
 • Dostęp do bazy wiedzy GE Digital i portalu Customer Community

Pobierz plikiBranżowy newsletter


Top