Proficy Cimplicity 2022 – kolejna premiera w tym roku!

Do wyścigu premier GE Digital jakiś czas temu dołączył Proficy Cimplicity – drugi system typu SCADA w naszej ofercie. Jakie nowości zaserwowali nam tym razem inżynierowie GE Digital?

Najnowsza wersja software`u GE Digital to przede wszystkim wsparcie dla skryptów pisanych w Pythonie, co ułatwia integratorom systemów automatyki wdrażanie systemu, ale też znacząco poprawia możliwości analityczne danych pochodzących z systemu SCADA / HMI (dzięki bibliotekom Python).

Nowy Cimplicity to także większe dopasowanie do architektury chmurowej (Azure VM, AWS VM i chmura hybrydowa).

cimplicty 11

To jednak nie koniec –  Cimplicity 2022 to także ekrany synoptyczne tworzone w standardzie ISA 101 – wysokowydajne i ułatwiające podejmowanie szybkich decyzji oraz sprawne wykrywanie stanów alarmowych.

Oprogramowanie może być także efektywniej wdrażane dzięki nowym narzędziom RAD (Rapid Application Development), w tym automatycznemu wykrywaniu protokołu OPC UA, co przyśpiesza tworzenie bazy danych ze źródeł danych wykorzystujących ten protokół. CIMPLICITY wprowadza również przeglądarkę klas/obiektów dla animacji i wyrażeń oraz poprawia możliwości tworzenia Smart Objects, powoli eliminując konieczność pisania skryptów. Klasy i obiekty pozwalają na budowanie ustrukturyzowanej bazy danych. Tworzenie modelu (znane z Proficy Historian i Configuration Hub) oraz praca na powtarzalnych szablonach realnie wpływa na skrócenie czasu konfiguracji oprogramowania.

Cimplicity dzięki technologii HTML5 jest także w pełni kompatybilny z klientem mobilnym oraz zdalnym Webspace oraz oprogramowaniem Operations Hub.

Inżynierowie GE Digital w nowej wersji postawili także na bezpieczeństwo – Global Discovery Server (certyfikat stworzony przez GE Digital, aby wiązać aplikację SCADA oraz inne aplikacje działające w standardzie OPC UA) zmniejsza zagrożenia wynikające z cyberataków dzięki ogólnej komunikacji opartej na certyfikatach. Co więcej najnowsza wersja oprogramowania Cimplicity jest tworzona jest w oparciu o Achilles Practices, które zaś oparto o normy IEC 62443 (międzynarodowa seria norm dotyczących cyberbezpieczeństwa technologii operacyjnej w systemach automatyki i sterowania.)

Inne ważne funkcje Cimplicity 2022

  • wysoka dostępność – redundancja serwerów oraz obsługa klastra Microsoftu, a dzięki temu obsługa dynamicznej konfiguracji i dynamicznych zmian,
  • lepsza integracja z oprogramowaniem Proficy Operations Hub (publikacja modelu i mimik z Cimplicity),
  • dodatkowe narzędzia dla integratorów,
  • wsparcie dla Windows Server 2022 oraz Windows 11

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności