Studia Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to nie tylko modny slogan, niosący ze sobą górnolotne hasła. Udowadniamy to od kilku lat, wdrażając te idee w życie, a także edukując z tego zakresu w trakcie naszych konferencji. Nie zatrzymujemy się nawet na chwilę! W tym roku przedstawiciele naszej firmy pojawią się z wykładami dotyczącymi Przemysłu 4.0 na Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska w roku akademickim 2019/2020 wprowadziła do swojej oferty studia podyplomowe Akademia Industry 4.0, które będą skupiać się na aspektach ważnych dla współczesnego przemysłu. W zakresie studiów pojawią informacje dotyczące technologii wykorzystywanych w Przemyśle 4.0, kompetencji  menadżerskich 4.0, zarządzania przepływem oraz projektowania systemu wytwarzania Industry 4.0. W trakcie studiów słuchacze będą mieć możliwość przyjrzenia się firmom, w których wykorzystane są elementy Przemysłu 4.0, takie jak: druk 3d, rozszerzona rzeczywistość.  Studia kierowane są do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, a także do wszystkich tych, którzy chcą nabyć nowych umiejętności w ramach międzynarodowych standardów Przemysł 4.0.

Prócz Javiera Ruiza (odpowiedzialnego za wdrażanie metod Lean oraz Industry 4.0 w Opel Polska) oraz Thomasa Schultza (Channel managera GE Digital oraz autora książki Przemysł 4.0 – identyfikacja i wykorzystanie potencjału) w przedsięwzięciu wezmą udział także doświadczeni menadżerowie VIX Automation.

Studia obejmują 229 godzin (10 zjazdów), będą trwać od października 2019 do czerwca 2020. Wykłady będą odbywać się w Instytucie Organizacji Systemów Promocyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji. Organizatorem i partnerem merytorycznym jest Politechnika Warszawska oraz Kaizen Institute.

ZOBACZ, CO JESZCZE ROBIMY DLA EDUKACJI >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności