Szkolenie Historian [onsite]

Zapraszamy na szkolenie

Centrum Szkoleniowe VIX

ONSITE

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

Program:

 1. Administrowanie serwerem Proficy Historian
  • statystyka systemowa
  • ekran operacji na tagach, kolektorach i magazynach danych
  • ekran wiadomości systemu
 2. Magazyn danych – ekran działań na magazynach danych i archiwach
 3. Ochrona dostępu
 4. Wprowadzanie do kolektorów danych systemu Historian
  • instalacja kolektora danych systemu Historian
  • konfigurowanie kolektora danych systemu Historian do automatycznego uruchamiania
  • redundancja kolektora
 5. Kolektor danych systemu iFIX
 6. Kolektor OPC
 7. Kolektor ODBC
 8. Kolektor plikowy
 9. Typy danych identyfikowanych przez użytkownika
 10. Zmienne wyliczeniowe
 11. Klienci Historiana
  • aplikacja Historian Interactive SQL
  • Proficy Real Time Information Portal
  • Microsoft Excel
  • serwery zlinkowane w Microsoft SQL Server
  • VisiconX
  • Visual Basic i ADO
 12. Excel AD-inn dla systemu Historian – definiowanie raportów
 13. OLE DB
  • obsługa składni SQL, SELECT, sformułowań SET
  • ogólne wytyczne do budowy zapytania
  • parametryzowane zapytania SQL
  • podłączanie do Providera OLE DB
 14. Logowanie alarmów i zdarzeń
 15. Linkowanie serwerów
 16. Serwer Proficy Historian jako źródło OPC HDA
 17. Kolektor kalkulacyjny
  • wykonywanie obliczeń, zakładka kalkulacji
  • tagi typu źródłowego, docelowego i wyzwalania
  • budowanie formuł obliczeniowych przy użyciu kreatora oraz rodzaje obsługiwanych funkcji
 18. Kolektor server-to-server – zbieranie danych z innych serwerów
 19. Historian Server-To-Server 
 20. Historian Trend Client

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności