Zaawansowane techniki analityczne

Według badania IndustryWeek opublikowanego od 2021 r. 70% firm chce dowiedzieć się więcej o analityce, ale najważniejsze pytanie brzmi, jak zacząć. Wyobraź sobie, że masz narzędzia software`owe, z których mogliby korzystać inżynierowie procesu, bez konieczności udziału analityka danych, a w dodatku narzędzia te są przystępne cenowo, nawet dla małych przedsiębiorstw.

Optymalizacja pętli sterowania

Prostym przykładem sterowania procesem jest termostat utrzymujący temperaturę pomieszczenia zgodnie z zadaną wartością. Działa jako urządzenie sterujące w pętli zamkniętej, starając się zminimalizować różnicę między temperaturą pokojową a pożądaną.

Optymalizacja procesu ma kluczowe znaczenie w przemyśle, a pętle sterowania są bardzo istotnymi jej elementami. Przemysłową wersją pętli sterowania jest regulator PID - stanowiący podstawę niemal każdej aplikacji procesowej.

Optymalizacja regulatorów PID stanowi wyzwanie dla producentów, ponieważ każdy proces jest inny. „Niedostrojone” pętle mogą wpływać na jakość produktu, zużycie materiałów i energii, a ostatecznie zwiększać ryzyko wycofania produktu z powodu wad. Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe można wykorzystać do ulepszenia i optymalizacji pętli sterowania w celu wygenerowania dużych oszczędności i zmniejszenia ryzyka.

Zaawansowane oprogramowanie analityczne, takie jak Proficy CSense, wykorzystując dane historyczne może tworzyć modele i rekomendować odpowiednie nastawy regulatora PID. Posłużmy się przykładem reaktora chemicznego. Opracowany przez CSense model uwzględni zmianę parametrów – takich jak lepkość i ciśnienie pary – które wpływają na współczynnik przenikania ciepła i charakterystykę przepływu. Następnie to samo narzędzie można wykorzystać do monitorowania zmian w procesie i wykrywania takich, których ludzkie oko nie będzie w stanie wykryć.

Optymalizacja pętli sterowania nie może być jednorazowym działaniem.  Jeśli jest robiona ręcznie, musi odbywać się regularnie i dostosowywać się do każdego zasobu. Bardziej efektywnym działaniem jest monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Proficy CSense w skrócie

Proficy CSense wykorzystuje zestaw algorytmów (w tym opatentowane algorytmy wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe) do określenia i zrozumienia przyczyn odchyleń procesowych w środowiskach przemysłowych. Dzięki zaawansowanym algorytmom inżynierowie procesu, technolodzy, inżynierowie jakości, analitycy danych mogą analizować, monitorować, przewidywać, symulować oraz optymalizować i kontrolować kluczowe parametry procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Znajduje to szerokie zastosowanie w wyszukiwaniu różnorakich przeszkód i wad procesowych w takich segmentach przemysłu, takich jak górnictwo, wydobycie i obróbka metali, branża food-bev, farmacja, wod-kan, jak i w wielu innych.

Proficy CSense zawiera dwa zestawy funkcji: jeden do modelowania procesów i rozwiązywania problemów, drugi do wdrażania w trybie online i monitorowania w czasie rzeczywistym. Dane są przygotowywane i wizualizowane, co więcej tworzone są modele procesów oparte o reguły oraz o dostarczone dane. Za pomocą tych modeli identyfikowane są podstawowe przyczyny odchyleń w procesach wytwarzania, tak by można było zoptymalizować ich całość.

Proficy CSense - analityka przemysłowa

CASE STUDY: Optymalizacja wydajności z wykorzystaniem statystyk opartych na danych

Klientowi (duży producent żywności i napojów) zależało na zapewnieniu oszczędności surowców. Dane pochodzące ze wszystkich maszyn i urządzeń zostały zaimportowane do systemu, aby precyzyjnie modelować procesy i wizualizować to, co dzieje się na hali produkcyjnej. Inżynierowie przeprowadzili dogłębną analizę, aby zrozumieć korelacje i podstawowe przyczyny problemów. Dysponując taką syntezą – cały czas usprawniają procesy.

Korzystając z rozwiązania analitycznego Proficy CSense, przedsiębiorstwu udało się ustabilizować linie produkcyjne i procesy oraz znaleźć „pętle zysku”, identyfikując te obszary procesu, które powodują problemy. W rezultacie uzyskano wzrost wskaźnika OEE aż o 20%, wyższą jakość produktów oraz lepsze dostosowanie procesów.

Warto podkreślić, że inwestycja w rozwiązania takie jak Proficy CSense, pomagające zoptymalizować procesy, nie jest bardzo kosztowna.  Klienci mogą osiągnąć szybki zwrot z takiej inwestycji przy niewielkich nakładach.

Warunki promocyjne dla CSense!

Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem swojego zakładu produkcyjnego w sferę większych zysków i optymalizacji, oferujemy bezpłatną wersję próbną CSense oraz bezpłatną prezentację możliwości oprogramowania!

Więcej informacji uzyskasz w dziale handlowym: biuro@vix.com.pl

treść: Bernard Cubizolles, GE Digital

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności