Zaawansowane techniki analityczne

Według badania IndustryWeek opublikowanego od 2021 r. 70% firm chce dowiedzieć się więcej o analityce, ale najważniejsze pytanie brzmi, jak zacząć. Wyobraź sobie, że masz narzędzia software`owe, z których mogliby korzystać inżynierowie procesu, bez konieczności udziału analityka danych, a w dodatku narzędzia te są przystępne cenowo, nawet dla małych przedsiębiorstw.

Optymalizacja pętli sterowania

Prostą przykładem sterowania procesem jest termostat utrzymujący temperaturę pomieszczenia zgodnie z zadaną wartością. Działa jako urządzenie sterujące w pętli zamkniętej, starając się zminimalizować różnicę między temperaturą pokojową a pożądaną.

Optymalizacja procesu ma kluczowe znaczenie w przemyśle, a pętle sterowania są kluczowymi elementami. Stanowią wyzwanie, ponieważ wszystkie procesy są różne. „Niedostrojone” pętle mogą wpływać na jakość produktu, zużycie materiałów i energii, a ostatecznie zwiększać ryzyko wycofania produktu z powodu wad. Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe można wykorzystać do ulepszenia i optymalizacji pętli sterowania w celu wygenerowania dużych oszczędności i zmniejszenia ryzyka.

Zaawansowane oprogramowanie analityczne, takie jak Proficy CSense, może pomóc, wykorzystując dane historyczne, aby stworzyć model rzeczywistego profilu i odpowiednio przygotować nowe, lepsze ustawienia. Posłużmy się przykładem reaktora chemicznego. Model uwzględni zmianę parametrów – takich jak lepkość i ciśnienie pary – które wpływają na współczynnik przenikania ciepła i schemat przepływu. Następnie to samo narzędzie można wykorzystać do monitorowania zmian w procesie i wykrywania takich, których ludzkie oko nie będzie w stanie wykryć.

Proficy CSense w skrócie

Proficy CSense wykorzystuje zestaw algorytmów (w tym opatentowane algorytmy wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe) do określenia i zrozumienia przyczyn odchyleń procesowych w środowiskach przemysłowych. Dzięki zaawansowanym algorytmom Inżynierowie procesu, technolodzy, inżynierowie jakości, analitycy danych mogą analizować, monitorować, przewidywać, symulować oraz optymalizować i kontrolować kluczowe parametry procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Znajduje to szerokie zastosowanie w wyszukiwaniu różnorakich przeszkód i wad procesowych w takich segmentach przemysłu, takich jak górnictwo, wydobycie i obróbka metali, branża food-bev, farmacja, wod-kan, jak i w wielu innych.

Proficy CSense zawiera dwa zestawy funkcji: jeden do modelowania procesów i rozwiązywania problemów, drugi do wdrażania w trybie online i monitorowania w czasie rzeczywistym. Dane są przygotowywane, wizualizowane, co więcej tworzone są modele procesów oparte o reguły oraz o dostarczone dane. Za pomocą tych modeli identyfikowane są podstawowe przyczyny odchyleń w procesach wytwarzania, tak by można było zoptymalizować ich całość.

Proficy CSense - analityka przemysłowa

Duży producent żywności i napojów wykorzystuje statystyki oparte na danych do optymalizacji wydajności.

Pierwotnym celem projektu było po prostu zapewnienie oszczędności surowców. Dzięki oprogramowaniu GE Digital klient podłączył swoje maszyny, aby uzyskać wszelkie możliwe dane, modelować procesy w celu wizualizacji tego, co dzieje się na hali produkcyjnej. Inżynierowie przeprowadzili dogłębną analizę, aby zrozumieć korelacje i podstawowe przyczyny problemów — ujawniając, co wpływało na procesy. Dysponując taką syntezą – cały czas usprawniają procesy.

Korzystając rozwiązania analitycznego Proficy CSense, przedsiębiorstwu udało się ustabilizować linie produkcyjne i procesy oraz znaleźć „pętle zysku”, identyfikując, te obszary procesu, które powodują problemy. W rezultacie uzyskano poprawę OEE aż o 20%, wyższą jakość produktów oraz lepsze dostosowanie procesów.

Warto podkreślić, że zainwestowanie w rozwiązania, takie jak Proficy CSense, które pomagają zoptymalizować procesy, nie jest bardzo kosztowne.  Zważywszy, że klienci mogą osiągnąć szybki zwrot z takiej inwestycji przy niewielkich nakładach.

Warunki promocyjne dla CSense!

Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem swojego zakładu produkcyjnego w sferę większych zysków i optymalizacji, oferujemy bezpłatną wersję próbną CSense oraz bezpłatną prezentację możliwości oprogramowania!

Więcej informacji uzyskasz w dziale handlowym: biuro@vix.com.pl

treść: Bernard Cubizolles, GE Digital

Zobacz również inne artykuły

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności