To nie koniec nowości: Operations Hub 2022    

Narzędzie do tworzenia raportów oraz zdalnej wizualizacji systemu SCADA nie zostaje w tyle i także prezentuje nowości!

Najważniejsze z nich:

 • Obsługa wyliczania delty (współpraca z Proficy Historianem)
 • Wyświetlanie tagów ‘po opisie’
 • Większa integracja z infrastrukturą chmurową (Azure, AWS VM)
 • Więcej elementów OT Business Intelligence (BI) – pojawiają się dodatkowe widgety dla wizualizacji dashboardów nadzorczych; siatka przestawna do wielowymiarowej analizy danych ad hoc
 • Możliwość grupowania i organizowania ulubionych stron
 • Logowanie za pomocą kont powiązanych z domeną i / lub Proficy Authentication

Naturalnie system jeszcze lepiej współpracuje z Proficy Cimplicity, Proficy iFIX oraz Proficy Plant Applications. Pojawia się Edytor Przepływu Danych do tworzenia logiki wykonawczej w celu przekształcania danych do wizualizacji, a także widget z wieloma osiami czasu do wyświetlania danych opartych na zdarzeniach, takich jak przestoje, wykorzystanie maszyny/sprzętu oraz innych.

Najwięcej nowości dotyczy jednak ‘uwalniania’ Proficy Operations Hub od konieczności kodowania:

 • komunikacja: OPC UA, relacyjne bazy danych (SQL), Historian, REST, MQTT, URL
 • zarządzanie danymi: modelowanie, bazy i tabele przestawne; Zapytania, zdarzenia i powiadomienia
 • zbiór Widget’ów: wykres czasowy, wskaźniki słupkowe i wychyłowe, wykres Pareto, wykres radialny, wykres Sparkline, wykres punktowy, iFrame i wiele innych możliwości.
 • wdrożone funkcjonalności ISA 101 oraz ISA 18.2
 • dodatek Excel do szczegółowych zapytań według modelu, zasobu, typu.

Więcej w ulotce >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności