Archiwizacja danych produkcyjnych – Historian

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ARCHIWIZACJI?

Archiwizacja danych pochodzących z systemu produkcyjnego (np dzięki programom typu Historian) jest jednym z czynników warunkujących sprawne działanie przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia lub ułatwia realizację wielu zadań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na różnych poziomach. W pewnych sytuacjach archiwizacja konkretnych danych może nawet być wymagana ze względu na przepisy prawa (np. przemysł farmaceutyczny, spożywczy, ochrona środowiska). Zgromadzone dane stanowią podstawę do dalszych analiz, prowadzonych wielostopniowo za pomocą różnych aplikacji i narządzi służących do doskonalenia produkcji. Narzędzia te należą do różnych obszarów przedsiębiorstwa – bezpośredniego sterowania procesem produkcyjnym, zarządzania operacyjnego, bądź też zarządzania na poziomie biznesowym. Zbieranie danych jest procesem ciągłym, więc uzyskana dzięki wykorzystaniu tych danych poprawa może być łatwo obserwowana.

 

Archiwizacja-danych_vix.com_.pl_pdf

CZEGO WYMAGAMY OD PODSYSTEMU ARCHIWIZACJI W TYPOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 • możliwości bezpośredniego pobierania danych z urządzeń i systemów automatyki przemysłowej (sterowniki przemysłowe, urządzenia pomiarowe, HMI/SCADA),
 • współpracy z systemami automatycznej identyfikacji (czytniki kodów paskowych, RFID, systemy wizyjne itp.), a nawet urządzeniami powszechnego użytku (smartfony, tablety, komputery przenośne),
 • możliwości wstępnego przetwarzania danych dla uzyskania bardziej syntetycznych informacji – np. automatycznego agregowania cząstkowych danych o pracy maszyn w celu uzyskania obrazu działania całej linii technologicznej,
 • kompatybilności z różnymi standardami przemysłowymi (np. OPC), łatwości rozbudowy i konfiguracji,
 • wysokiej wydajności zapisu (w przypadku dużych systemów produkcyjnych wymagany jest zapis setek tysięcy zdarzeń w ciągu sekundy) i mechanizmów kompresji, pozwalających na ograniczenie rozmiarów powstających zbiorów danych,
 • ograniczenia potrzeby prowadzenia działań serwisowych, łatwej administracji bazą,
 • wysokiego stopnia niezawodności i możliwości stosowania redundancji kluczowych elementów systemu w szczególnie odpowiedzialnych aplikacjach,
 • możliwości udostępniania zgromadzonych danych w dogodnej formie różnego rodzaju klientom (zarówno ludziom, jak i innym systemom IT),
 • implementacji zaawansowanych mechanizmów zabezpieczających (autentykacji użytkowników, szyfrowania przesyłanych danych, kontroli integralności danych, zabezpieczenia przed atakami hakerskimi itp.),
 • łatwości instalacji i integracji z istniejącymi systemami dzięki stosowaniu przyjętych w świecie interfejsów komunikacyjnych i standardowych układów wejść/wyjść
 • niezawodności oraz łatwości prowadzenia diagnostyki,
 • zgodności z międzynarodowymi standardami programowania,
 • funkcji zdalnego monitorowania dla usprawnienia utrzymania ruchu, możliwości bezpośredniej współpracy z oprogramowaniem HMI/SCADA i urządzeniami HMI.

PROFICY HISTORIAN – BAZY DANYCH SPECJALNIE DLA PRZEMYSŁU:

Tak sformułowane wymagania nie są spełniane przez konwencjonalne bazy danych ogólnego przeznaczenia, co doprowadziło do intensywnego rozwoju rozwiązań, określanych jako przemysłowe lub procesowe bazy danych typu Historian. Przykładem takiej zaawansowanej, rozbudowanej i wyspecjalizowanej przemysłowej bazy danych jest Proficy Historian – spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania i posiada wiele innych cech, pożądanych w różnych gałęziach przemysłu.

JAKICH EFEKTÓW MOŻNA OCZEKIWAĆ?

Zastosowanie systemu Proficy Historian, może dać w efekcie:

 • sprawną, niezawodną i w dużym stopniu bezobsługową archiwizację danych, zarówno z niewielkich, jak i nawet bardzo rozbudowanych systemów produkcyjnych,
 • możliwość rejestracji danych wielu różnych typów, zależnie od potrzeb konkretnego systemu produkcyjnego, alarmów, zdarzeń i podpisów elektronicznych, a także danych wprowadzanych ręcznie,
 • brak konieczności zatrudniania wykwalifikowanego informatyka jako administratora bazy, możliwość administracji z poziomu przeglądarki internetowej,
 • łatwość rozbudowy sieci źródeł danych, możliwość tworzenia dedykowanych kolektorów danych,
 • lepsze działanie systemu produkcyjnego dzięki bezpośredniej prezentacji kluczowych danych odpowiednim pracownikom,
 • możliwość interaktywnego tworzenia (z poziomu przeglądarki internetowej) własnych raportów, bilansów, wykresów i ekranów synoptycznych
 • bezproblemową integrację z innymi rozwiązaniami GE, zwłaszcza szeroko rozpowszechnionym w przemyśle systemie HMI/SCADA iFIX,
 • możliwość prowadzenia analiz i szybkiej reakcji na pojawiające się problemy (Plant Applications), lub nawet prowadzenia działań prewencyjnych (CSense), niższe koszty administracji i gromadzenia danych w porównaniu z klasycznymi bazami.

Zapoznaj się z Referencjami z wdrożeń oprogramowania Proficy Historian i zobacz, jak zakłady z różnych branż w Polsce rozwiązały kwestie archiwizacji danych produkcyjnych.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności