Wdrożenie i standaryzacja systemu SCADA iFIX w Wodociągach Raciborskich

Wdrożenie produktów GE Digital w Wodociągach Raciborskich - Case Study (FILM)

Wdrożenia systemów SCADA w zakładach przemysłowych odbywają się często na przestrzeni kilku (nawet kilkunastu!) lat. Pojawiają się niezależne instalacje, czasem nawet prezentujące te same zmienne (choć najczęściej w różnym ujęciu). Może to powodować chaos informacyjny (i informatyczny), a przede wszystkim niekorzystnie odbić się na produktywności zakładu przemysłowego i jego KPI, a także niepotrzebnie wydłużać proces szkolenia i wdrażania nowych pracowników.

Tworzenie aplikacji w taki zdecentralizowany sposób jest dość częste w tak zwanym sektorze publicznym (choć jak pokazuje nam praktyka - nie tylko!), gdzie często każda instalacja to osobne postępowanie przetargowe. Co za tym idzie... mogą być wdrażane  różne systemy tego samego typu, a jeśli już wdrażane jest to samo oprogramowanie, robią to różni wykonawcy. Każdy doświadczony inżynier wie, że z kodowaniem jest jak z charakterem pisma - ciężko je podrobić i każdy ma swój. To może prowadzić do niejednorodności w stosowanych systemach. Naturalnie, nie jest to bardzo uciążliwe, gdy mamy takie dwa systemy, jednak jeśli ich liczba rośnie - zarządzanie takim procesem może z czasem być nieefektywne i czasochłonne.

Najlepszym sposobem na uniknięcie tego typu problemów jest konsolidacja systemów, a wraz z nią utworzenie przejrzystych i użytecznych ekranów synoptycznych.

Jednym z klientów, który zwrócił się do nas z prośbą o konsolidację systemów typu SCADA są Wodociągi Raciborskie.

Przed pracami naszych inżynierów mieliśmy tam do czynienia z czterema niezależnymi, odrębnymi systemami SCADA. Zarówno nam, jak i kadrze Wodociągów Raciborskich przyświecała idea utworzenia jednej, wspólnej, dobrze skomunikowanej i intuicyjnej aplikacji, panującej nad procesami. Stworzenie takiego systemu pozwala na lepsze zobrazowanie współzależności pracy poszczególnych układów technologicznych. Ujednolicenie wyglądu synoptyk, a co za tym idzie obrazowanie danych i parametrów technologicznych w jasny i przejrzysty sposób umożliwia dużo szybsze podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. To także radyklanie skraca czas szkolenia nowych pracowników. Kiedyś uczyli się w zasadzie obsługi 4 systemów, teraz jest to jeden.

scada ifix w Wodociagach Raciborskich

Konsolidacja kilku systemów pozwala także na oszczędności – zarówno w warstwie software`owej jak i sprzętowej.

Warto nadmienić, że stworzenie wspólnego systemu SCADA (opartego naturalnie na Proficy iFIX) było także wyśmienitą okazją do przeprowadzenia koniecznych modernizacji w kwestii bezpieczeństwa ciągłości procesów. Wraz z nowymi ekranami, uporządkowaniem kwestii licencyjnych, wdrożono także redundancję systemów (system automatycznie przełącza się między jednym a drugim serwerem)  – dzięki czemu można szybko odtworzyć parametry pracy urządzeń w przypadku awarii, a awaria jednego z komputerów, bądź prace serwisowe, nie powoduje zatrzymania pracy systemu.

To jednak nie koniec zmian – uporządkowane zostały także zmienne – jednolity system SCADA łączy się tylko do jednej bazy danych (Proficy Historian)!

Inne elementy wdrożone i ustandaryzowane w ramach prac inżynierów VIX Automation to: dodanie klientów desktopowych i zdalnych (Proficy Webspace) dzięki czemu w sytuacjach kryzysowych kluczowe decyzje można podejmować nie będąc na miejscu w Centralnej Dyspozytorni. Nasi inżynierowie zadbali także o nowe, wygodne i zgodne z potrzebami raporty produkcyjne.

System SCADA znany z Wodociągów miejskich zagościł także w Oczyszczalni ścieków, dzięki temu  udało nam się odtworzyć ciągłość schematu technologicznego – od wydobycia wody z ujęć, przez jej rozdział na poszczególne obszary miasta, aż po oczyszczenie powstałych ścieków.

Konsolidacja systemów pozwala na lepszą, efektywniejszą i bezpieczniejszą pracę!

Zobacz film, który przedstawia historię tego wdrożenia:

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności