Proficy Historian 2023

Proficy Historian – przemysłowy archiwizator danych doczekał się nowego wydania!

Proficy Historian to należące do najlepszych w swojej klasie oprogramowanie bazodanowe, gromadzące dane produkcyjne z niezwykłą szybkością, archiwizujące je wydajnie i zapewniające wygodne wyszukiwanie i analizę. Najnowszy Proficy Historian to lepsza użyteczność, łatwiejsza konfiguracja oraz bezproblemowe utrzymanie i konserwacja, dzięki znaczącym ulepszeniom architektury. Łącząc dane z wielu źródeł i dostarczając kontekstowych informacji o wydajności zasobów, Proficy Historian firmy GE Digital jest pozwala ulepszać procesy i zwiększać wydajność zasobów, aby zakłady mogły działać z maksymalną efektywnością, przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Proficy Historian

Czym wyróżnia się Proficy Historian?

Zarządzanie systemem:

 • zdalna administracja
 • łatwa konfiguracja – nie wymaga programowania
 • redundancja / wysoka dostępność
 • skalowalność od 100 do aż 20 mln tagów
 • natywne bezpieczeństwo

Wizualizacja danych i analiza:

Proficy Historian i Proficy Operations Hub tworzą razem wydajne rozwiązanie do zarządzania danymi, zapewniające agregację danych z wielu źródeł, możliwość zdefiniowania modelu aktywów, w tym mapowania tagów oraz zaawansowaną analizę trendów.

Zbieranie danych z całego zakładu i przedsiębiorstwa:

 • natywne kolektory do szybkiego gromadzenia, obliczania i przechowywania — dane z IT i OT
 • dane szeregów czasowych oraz alarmy i zdarzenia z urządzeń, procesów i innych źródeł danych (OPC UA, SQL, OSI)
 • możliwość zapisywania i przekazywania danych bez ich utraty

Przechowywanie i normalizacja danych:

 • wydajne przechowywanie dzięki opatentowanym algorytmom kompresji danych
 • elastyczne przechowywanie dzięki konfigurowalnym magazynom danych
 • bezpieczne przechowywanie

ZOBACZ NAGRANIE NASZEGO WEBINARIUM O PROFICY HISTORIAN 2023
Napisz do nas, aby otrzymać link do webinara: marketing@vix.com.pl
Proszę o link >>

Co nowego niesie wersja 2023?

Rozwój scentralizowanego zarządzania z Configuration Hub

 • możliwość zarządzania i konfigurowania systemu Historian z poziomu przeglądarki
 • zarządzanie serwerami, kolektorami, zmiennymi, magazynami danych, archiwami
 • definiowanie i wykonywanie obliczeń
 • zarzadzanie rozproszonym systemem
 • konfigurowanie kolektorów ‘offline’ (chmurowych)
 • zarządzanie alarmami i zdarzeniami, wraz z możliwością generowania alarmów
 • dostęp do dziennika zdarzeń
 • prezentacja danych z wykorzystaniem różnych trybów próbkowania, filtrowania, itp.

Proficy Configuration Hub
Ulepszona łączność – usprawnienia w kolektorze MQTT, obejmujące:

 • zmiany w zabezpieczeniach – autentykacja oparta o login i hasło oraz certyfikaty
 • obsługę MQTT 5
 • obsługę formatu danych Sparkplug B v1.0
 • możliwość wyboru poziomu jakości usług (QoS) wykorzystywanej podczas komunikacji z brokerem
 • możliwość wykorzystania poprzedniej sesji przy ponownym połączeniu kolektora z brokerem (zabezpiecza to przed utratą danych)
 • możliwość zdefiniowania limitu czasu (timeout) przez który dane są “buforowane” po stronie brokera w przypadku zerwania połączenia pomiędzy kolektorem a brokerem.

WYPRÓBUJ PROFICY HISTORIAN 2023 – POBIERZ DEMO!

Rozbudowano możliwości mechanizmu REST API o obsługę alarmów i zdarzeń, w tym:

 • pobieranie listy alarmów i zdarzeń
 • tworzenie alarmów
 • tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie alarmów i zdarzeń

Pozostałe udoskonalenia:

 • usprawnienia w kolektorze HAB, obejmujące m.in. konfiguracje alarmów i zdarzeń oraz odczyt danych z baz GENMOM i NETMOM
 • możliwość stworzenia bliźniaczego systemu (zarówno pojedynczy serwer jak i system rozproszony) w innej sieci, co znacznie zwiększa niezawodność
 • obsługa dodatkowych (rozszerzonych) parametrów jakości danych (np. pochodzących z serwera Habitat)
 • możliwość eksportowania danych z serwera eDNA (AVEVA), źródeł ODBC, serwera OSI PI za pomoc narzędzia ETL
 • możliwość wykonania kalkulacji typu ‘delta’ w zapytaniach realizowanych z poziomu dodatku Historian Excel Add-In
 • obsługa MTLS zwiększająca bezpieczeństwo (zabezpieczenia oparte o certyfikaty)

Proficy Historian – od ponad 20 lat pomaga tysiącom przedsiębiorstw na całym świecie pozyskiwać dane do analizy wydajności zasobów i procesów, m. in. w:

 • Linde – Proficy Historian zbiera dane z tysięcy zdalnych systemów HMI do analizy procesów i raportowania biznesowego
 • Procter & Gamble – Proficy Historian dostarcza dane z procesu produkcyjnego i alarmów dla systemu MES
 • GE Power – Kolektory Proficy Historian zbierają dane z całej floty GE i Alstom.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności