Proficy Historian 2022

Premiery produktów GE Digital 2022 przybierają na sile! iFIXa goni właśnie nowy Historian 2022!

GE Digital wprowadza kolejną wersję niezawodnej przemysłowej bazy danych: Proficy Historian 2022. Pojawiło się w niej kilka istotnych zmian usprawniających pracę każdego automatyka!

Configuration Hub

Przede wszystkim rozszerzone zostały ‘kompetencje’ narzędzia Configuration Hub (pojawiło się ono już w poprzednich wersjach Historiana i iFIXa i służyło do zarządzania kolektorami). Narzędzie pozwala na zarządzanie wieloma serwerami Historiana z jednego miejsca. Z panelu administratorskiego do Configuration Huba w ślad za kolektorami powędrowało zarządzanie i dodawanie zmiennych wraz ze wszystkimi ich ustawieniami, takimi jak na przykład: skalowanie, sposób zbierania danych i inne (wszystko, co znamy z klasycznego Historian Admistratora). Dostępny jest również podgląd wartości tagów na szybkim trendzie oraz w tabeli. Pojawiły się także statystyki i wykresy wydajności poszczególnych komponentów. Spokojnie, narzędzia te zostały także w Administratorze, zostały jednak dla ułatwienia zduplikowane w Configuration Hubie. Warto również przypomnieć, że to właśnie z poziomu Configuration Hub można skonfigurować serwery lustrzane oraz serwery rozproszone systemu Historian.

Rozbudowano możliwość zarządzania użytkownikami zarówno Historiana jak i innych narzędzi, takich jak np. WebTrend Client.

Nowością jest model, który pozwala na tworzenie szablonów obiektów zawierających kilka zmiennych, czy nawet zagnieżdżonych typów obiektów. Taki model (struktura) pozwala grupować sygnały w Historianie, łatwo powielać takie same grupy sygnałów i nimi zarządzać.

historian 2022

Wyliczanie delty 

Nowości dotyczą jednak nie tylko najnowszego narzędzia, ale także samego Historiana. Między innymi wyliczania Delty, czyli zmian sygnałów. Zwracane są wyniki przedstawiające zmianę sygnałów w czasie (różnice pomiędzy dwoma wartościami, z uwzględnieniem ‘resetowania’ sygnału, wartością max/min oraz szybkością narastania/opadania). Do tej pory możliwe było tylko odczytywanie wartości próbek, a różnice pomiędzy nimi trzeba było liczyć ręcznie.

Kolektory i… nowe kolektory

Nowy Historian to także nowe kolektory. Między innymi kolektor HAB. Umożliwia on pobieranie danych z systemu SCADA Habitat, a co więcej synchronizuje zmienne pomiędzy Habitat a Historianem; pobiera zarówno dane, jak i alarmy i nie jest zależny od zewnętrznych baz danych. Cechuje go wysoka niezawodność działania i łatwe zarządzanie danymi.

Dodany został także kolektor kalkulacyjny Python. Dodaje to możliwość wykorzystania języka Python w obsłudze przemysłowej bazy danych. Przy pomocy skryptów Pythona można nie tylko wykonywać kalkulacje matematyczne wartości zmiennych w Historianie na podstawie innych danych, lecz także wykonywać bardziej zaawansowane skrypty, np. łączyć się do zewnętrznych baz danych SQL i odczytywać wartości, wysyłać emaile i powiadomienia i inne.

Co więcej, zbieranie danych w kolektorach odbywa się znacznie szybciej niż we wcześniejszych wersjach Historiana.

Wysoka niezawodność

Historian 2022 to także wysoka niezawodność działania narzędzi webowych: Configuration Hub, Web Trend Client, Web Admin, REST API. Wszystkie one mogą być zainstalowane w klastrze Microsoftu.

Eksporty i raporty

Prócz możliwości wyciągania danych ze źródeł ODBC przez znany już mechanizm ETL (Extract, Transform, Load), została dodana możliwość prezentacji danych historycznych w Microsoft Power BI Desktop.

Proficy Historian 2022

Większe bezpieczeństwo

Eksperci GE Digital zadbali także o większe bezpieczeństwo przemysłowej bazy danych. Pojawiło się szyfrowanie oparte o certyfikat w komunikacji sieciowej między komponentami Historiana. Wykorzystany został mechanizm znany już z IPSec. Dodatkowo zmieniono mechanizm ochrony web`owej (Proficy Authentication – UAA), tak aby był bardziej uniwersalny i współdziałał z innymi systemami ochrony, co umożliwia tworzenie wspólnych kont dla narzędzi GE Digital.

Chmura

GE Digital także bardzo intensywnie współpracuje z chmurą Amazon (AWS). Do sklepu Amazona została dodana natywna aplikacja, dzięki niej można wysyłać dane z kolektorów bezpośrednio do chmury.

Wsparcie

Produkt nadal jest wspierany na  Windows 8.x i Windows Server 2012, jest także wspierany na najnowszych platformach: Windows 11 i Windows Server 2022.

Wspierane produkty GE Digital:

  • iFIX 6.5, 2022
  • Cimplicity 11.1, 2022
  • Configuration Hub 2022
  • Operations Hub 2.1, 2022
  • Workflow 2.6, 2.6 SP1
  • Plant Applications 8.2, 2022
  • Dream Reports 2020

Produkt dostępny jest zarówno w standardowej wersji instalacyjnej (instalator Historian), jak i w zintegrowanym instalatorze iFIX 2022 (wraz z innymi komponentami).

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności