Proficy HMI/SCADA iFIX 2023

Proficy iFIX 2023

Proficy iFIX w wersji 2023 już dostępny!

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się środowisku przemysłowym, nowoczesne systemy HMI/SCADA odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów produkcyjnych. Jednym z wiodących na rynku rozwiązań w tej dziedzinie jest rozwijany od ponad 35 lat przez firmę GE Digital Proficy iFIX, obsługujący niemal każdy segment przemysłu, od produkcji motoryzacyjnej i przetwórstwa spożywczego po wytwarzanie energii i uzdatnianie wody.

Proficy iFIX to niezmiennie więcej niż SCADA – otwarty i skalowany system w architekturze klient/serwer w ramach licencji zapewnia bezpłatną archiwizację do 1000 I/O z przemysłową bazą danych Historian Essentials, zaawansowane zarządzanie alarmami, czy profesjonalny pakiet wsparcia technicznego.

Nowa generacja systemu – Proficy iFIX 2023 umożliwia zwiększenie produktywności i jeszcze lepszą kontrolę procesów, m. in. dzięki scentralizowanej konfiguracji i zarządzaniu projektem, wykorzystaniu natywnego HTML5 i obsłudze protokołu MQTT.

Proficy iFIX 2023

Rozwój scentralizowanego zarządzania z Configuration Hub

Narzędzie Proficy Configuration Hub umożliwia konfigurację systemu iFIX za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, dzięki czemu użytkownik zyskuje możliwość centralnego zarządzania i wdrażania ekranów i ustawień projektu, czy przesyłania grup tagów, receptur itp. do więcej niż jednego węzła iFIX. Udoskonalenia w wykorzystaniu Configuration Hub w iFIX 2023:

 • usprawniono pracę z modelem w iFIX
 • dodano możliwość zarządzania projektami (wieloma zlokalizowanymi na tym samym komputerze) – uruchamianie i zatrzymywanie projektów (systemu iFIX); konfigurowanie systemu ochrony
 • dodano możliwość konfiguracji projektów – kopiowanie ustawień projektu (SCU), ustawień wizualizacji WorkSpace, ekranów, grup bloków, itd. pomiędzy węzami (serwerowymi i klienckimi)
 • wykorzystanie ochrony Proficy Authentication (UAA) 2023
Proficy Configuration Hub

Centralne zarządzanie z Configuration Hub

Natywny HTML5

Dzięki możliwościom wykraczającym poza tradycyjny interfejs HMI, natywny HTML5 (z Proficy Operations Hub) oznacza mniej nakładów na instalację i konserwację. To środowisko bezkodowe/niskokodowe zostało zaprojektowane z myślą o większej mobilności, responsywnym projektowaniu, wykorzystaniu nowoczesnych funkcji internetowych, bezpieczeństwie oraz dostarczaniu szczegółowych informacji tam, gdzie ich potrzebujesz – na wybranym urządzeniu, w sterowni lub w terenie.

W Proficy iFIX 2023 udoskonalono współpracę z Operations Hub, dzięki czemu możliwe jest m. in. wykorzystanie mechanizmu tworzenia ekranów synoptycznych opartych o grafikę wektorową z gotowych elementów graficznych, czy wyświetlanie sesji klienta mobilnego Proficy Webspace na karcie Operations Hub.

Proficy Operations Hub 2023

Ekran HMI wykorzystujący natywny HTML5 – Proficy Operations Hub

Nowy klient MQTT

Nowy klient MQTT, umożliwia pobieranie danych z brokerów MQTT i udostępnienie ich poprzez serwer OPC UA. Innymi słowy klient MQTT przenosi dane z inteligentnych czujników i urządzeń IoT do aplikacji SCADA i subskrybuje dane magistrali komunikatów MQTT.  Pomaga to uprościć komunikację i wspiera optymalizację operacji.

Udoskonalone opcje redundancji

Z Proficy iFIX możesz mieć pewność, że żadna awaria nie zagraża ciągłości pracy systemu, dzięki mechanizmowi przełączania awaryjnego (redundancji). W iFIX 2023 rozbudowano opcje tej funkcjonalności 0:

 • możliwość wykorzystania protokołu UDP lub TCP: UDP zapewnia większą szybkość komunikacji, a protokół TCP zwiększa niezawodność
 • kompresję synchronizowanej pomiędzy serwerami bazy danych, co zmniejsza ilość przesyłanych danych i skraca czas synchronizacji (testy synchronizacji bazy danych zawierającej 65 000 tagów wykazały skrócenie czasu z 90 sekund do 3 sekund!)
 • możliwość parametryzacji synchronizacji (np. wykorzystywany port, ilość prób zestawienia połączenia, czas oczekiwania na odpowiedź)
 • dodatkową diagnostykę podczas uruchamiania systemu (serwerów) oraz przechodzenia do trybu konserwacji
 • nowy ekran do diagnostyki przełączania awaryjnego
 • możliwość wykorzystania modelu w bazie danych serwerów redundantnych
 • nowe pola w zmiennej systemowej NSD

PRZETESTUJ BEZPŁATNIE PROFICY IFIX 2023 >>

Szybka instalacja systemów rodziny Proficy

Nowy zintegrowany instalator zawiera wszystkie komponenty potrzebne do działania lub związane z konfiguracją systemu iFIX w jednym instalatorze (iFIX, Historian, IGS, Configuration Hub,  Webspace, Operations Hub, License Client, MQTT Client, Proficy Authentication), oszczędzając dzięki temu czas – nie ma konieczności pobierania i instalowania wielu instalatorów oraz wielokrotnego ponownego uruchamiania. To, co kiedyś zajmowało 1-3 godziny, teraz zajmuje 15 minut!

Co więcej, instalator posiada kilka predefiniowanych konfiguracji, umożliwiających zainstalowanie różnych systemów (np. pojedynczy serwer iFIX + Historian serwer, lub klient iFIX z narzędziami klienckimi do Historiana, itp.) jednym kliknięciem.

W iFIX podoba nam się to, że istnieje duża baza użytkowników i jesteśmy pewni, że jest to produkt, który będzie dostępny przez długi czas. Cieszymy się z zaangażowania firmy GE.

Kierownik ds. IT

Przedsiębiorstwo komunalne

Wysokowydajny interfejs HMI i efektywny operator

Niezmiennie od kilku ostatnich wersji Proficy SCADA iFIX jest rozwijany w kierunku zwiększania użyteczności aplikacji i pozytywnych doświadczeń użytkownika (UX – user experience) oraz umożliwienia maksymalizacji efektywności pracy operatora. Proficy iFIX 2023 dzięki nowoczesnym ekranom, scentralizowanej wizualizacji i zarządzaniu alarmami zgodnemu z ISA 18.2 umożliwia operatorom podjęcie szybkiej reakcji. Pozwala też skrócić czas rozwiązywania problemów, dzięki wysokowydajnym interfejsom HMI i nawigacji kontekstowej opartej na strukturze modelu.
Jakie użyteczne narzędzia, znajdziesz w Proficy iFIX?

 • nowoczesne systemy przykładowe (stacja uzdatniania wody, produkcja żywności, farmaceutyka, chemia, energetyka)
 • predefiniowane obiekty i szablony zaprojektowane zgodnie z koncepcją High Performace HMI
 • gotowe obiekty graficzne (tzw. obiekty Dynamo i bogata biblioteka graficznych komponentów, zgodnych z ISA 101 (przyciski, suwaki, wykresy, itp.) co przyspiesza proces tworzenia interfejsów użytkownika
 • funkcja odkładania alarmów
 • wizualizacja oparta o model zakładu

WYMIERNE KORZYŚCI:

Berlińska firma specjalizująca się w automatyzacji biogazowni, dzięki wykorzystaniu systemu iFIX z ekranami HMI zgodnymi ze standardem ISA 101, zapewniła o 30% wyższą niezawodność operacji oraz o 25% większą dostępność biogazu dzięki zdalnej diagnostyce.

Co jeszcze oferuje Proficy HMI/SCADA iFIX 2023?

 • dodatek iFIX Productivity Tools dostępny teraz bez opłat dla licencji Standard i Plus
 • nowa funkcja Trybu Bezpiecznego zezwala na otwieranie ekranów synoptycznych tylko z zaufanych lokalizacji Windows
 • narzędzie odtwarzania kopii zapasowej umożliwia odtworzenie kopii projektu również ze starszej wersji systemu iFIX
 • opcja umożliwiająca otwieranie ekranów w trybie ‘Read-Only
 • zwiększono domyślny rozmiar kolejki alarmowej dla Zestawienia Alarmów z 200 do 10000
 • przywrócono wygaszacz ekranu

ZOBACZ NAGRANIE NASZEGO WEBINARIUM O iFIX 2023
Napisz do nas, aby otrzymać link do webinara: marketing@vix.com.pl
Proszę o link >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności